Gerber 4 Residence
Nessebar

Nessebar

Brengt u een bezoek aan Bulgarije, en verblijft u aan de zwarte zeekust, wellicht in het zonnige Sunny Beach, dan is een bezoek aan Nessebar niet weg te denken. Klaar voor een dagje cultuur snuiven en heerlijk winkelen. En denkt u ook eens aan een verkoelend drankje op een gezellig terras tussen de oude gebouwen. Twijfel niet, bezoek Nessebar.

Spend a visit to Bulgaria, and will stay on the Black sea coast, perhaps in sunny Sunny Beach, then a visit impossible to imagine in Nessebar. sniffing ready for a day of culture and great shopping. And you think even a cool drink on a terrace between the old buildings. Do not hesitate, visit Nessebar.

De geschiedenis van Nessebar

Nessebar is één van de oudste steden van Europa. In de 6de eeuw voor Chr. werd Nessebar gesticht door Grieken, ze noemden de stad Mesambria waarvan het Slavische Nessebar is afgeleid. De restanten van de Griekse cultuur zijn nog altijd goed zichtbaar. Byzantijnse basilieken en de typische huizen opgebouwd uit kalksteen en hout uit de Renaissance. Nessebar, toen nog Mesambria was in de 4de en 3de eeuw voor Chr. een hele belangrijke handelsstad, maar dat was na de verovering door de Romeinen in 72 na Chr. niet meer zo. In de 13de en 14de eeuw werden de meeste kerken gebouwd en beleefde Nessebar zijn beste jaren onder de Bulgaren. Echter werd pas in de 20ste eeuw Nessebar een stad van Bulgaren en is het ontzettend toeristisch geworden, je kan het wel zo stellen dat Nessebar sindsdien leeft van het toerisme. Nessebar heeft zelfs een plekje op de werelderfgoedlijst sinds 1983.

Er wonen ongeveer 8.000 mensen in Nessebar. Zo'n 5000 mensen wonen in het nieuwe gedeelte van Nessebar op het vasteland, direct aan de kust. Zo'n 3000 mensen wonen in het oude maar prachtige gedeelte.

Nessebar is one of the oldest cities in Europe. In the 6th century BC. Nessebar was founded by Greeks, they called the city Mesambria whose Slavic Nessebar is derived. The remains of Greek culture are still visible. Byzantine basilicas and the typical houses built from limestone and wood Renaissance. Nessebar, then Mesambria was in the 4th and 3rd centuries BC. a very important trading center, but that was after the conquest by the Romans in 72 AD. not more so. In the 13th and 14th century, most churches were built and Nessebar had its best years under the Bulgarians. However, it was not until the 20th century Nessebar city of Bulgarians and it has become very touristy, you can set it so it Nessebar since then lives off tourism. Nessebar even has a place on the World Heritage List since 1983.

There are approximately 8,000 people in Nessebar. About 5000 people live in the new part of Nessebar on the mainland, right on the coast. Some 3,000 people live in the old but beautiful area.

De stranden van Nessebar

Nessebar heeft ook enkele stranden, in het noordoosten van het oude centrum van Nessebar vind je 2 kleine kiezel/zandstranden, waarvan eentje uitzicht op de haven heeft. In het zuiden van het oude centrum van Nessebar ligt een uitgestrekt kiezel/zandstrand. Dit strand is omgeven door rotsen. Het laatste strand vind je in het zuiden van het nieuwe centrum. Dit is een uitgestrekt zandstrand.

Nessebar also has some beaches, in the northeast of the old town of Nessebar you will find two small pebble / sandy beaches, one of which overlooks the harbor. In the south of the old town of Nessebar is a vast gravel / sand beach. This beach is surrounded by cliffs. The last beach you can find in the south of the new center. This is a long sandy beach.

Bezienswaardigheden in Nessebar

Nessebar is op zich al de moeite waard om te bezoeken, met zijn prachtige straten, oude gebouwen, en oergezellige winkeltjes en terrasjes. Maar natuurlijk zijn ook hier bezienswaardigheden die je niet mag missen.

Nessebar is in itself worth the visit, with its beautiful streets, old buildings, and extremely cozy shops and terraces. But of course here are also sights not to be missed.

De Sofia basiliek

Dit is de grootste kerk van alle kerken in Nessebar. Op de plek waar de "agora" was, het marktcentrum van de oude Griekse stad, is deze kerk gesitueerd. De Basiliek is gesticht aan het eind van de 5de eeuw maar werd herbouwd, 400 jaar later.
In de middeleeuwen was dit bouwwerk het Godshuis.


This the largest church of all churches in Nessebar. At the spot where was the "agora", the market center of the ancient Greek city, this church is located. The Basilica was founded at the end of the 5th century but was rebuilt 400 years later.
In the Middle Ages, this building was the house of God.

Christus Pantocrator

Deze kerk, een schat van Nessebar, is gebouwd in de 13de eeuw. De kerk is gebouwd in schilderachtige stijl met schilderingen die merkwaardig zijn voor de middeleeuwen, helaas zijn er door de veroudering nog maar enkele schilderingen goed zichtbaar.
This church, a treasure of Nessebar, built in the 13th century. The church was built in scenic style paintings are remarkably visible to the Middle Ages, unfortunately there are only a few paintings by aging.

Sint John Aliturgetos

Deze kerk is gebouwd in het midden van de 14e eeuw. De kerk is versierd met designs die in de 14de eeuw gebruikelijk waren.
In 1913 vond er een aardbeving plaats en daarbij is de kerk helaas erg beschadigd. Grote witte muren houden het verschuiven van de kerk sindsdien tegen.This church was built in the mid 14th century. The church is decorated with designs that were common in the 14th century.
In 1913 there was an earthquake, while the church is unfortunately very damaged. Large white walls keep moving the church since then against.

Tip

Langs de kust rijdt een boemeltreintje heen en weer tussen Nessebar en boulevard, voor weinig geld kunt u met dit treintje mee. Het is een open treintje dus u kunt de hele weg genieten van een heerlijk zeebriesje en u krijgt alles wat u onderweg tegenkomt een stuk beter mee dan als u een taxi zou nemen. Erg leuk, zeker ook met kinderen!

Houdt bij een bezoek aan Nessebar rekening met de vele kinderkopjes, voor rolstoelen en kinderwagens is dit gedeelte erg moeilijk begaanbaar. Er is ook een gedeelte met gewoon asfalt maar vooral het gedeelte met kinderkopjes is erg mooi.

Along the coast runs a local train back and forth between Nessebar and promenade, for little money, you can join this train. It is an open train so you can all the way to enjoy a delicious sea breeze and you get everything you better bring along the way a lot than if you could take a taxi. Very nice, especially with kids!

Holds when visiting Nessebar account the many cobbled for wheelchairs and strollers this section very difficult to access. There is also a section with just tarmac but especially the part with cobblestones is very nice.

Deel deze pagina